Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 rok - Remont drogi powiatowej „Berest – Mochnaczka Wyżna” Nr 1510 K

Remont drogi powiatowej „Berest – Mochnaczka Wyżna” Nr 1510 K w miejscowościach Berest, Piorunka i Czyrna w km 0+015 – 0+160, 0+190 – 0+790, 1+450 – 2+250, 2+350 – 3+500, 4+400 – 5+100, 6+400 – 8+200

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej „Berest – Mochnaczka Wyżna” Nr 1510 K w miejscowościach Berest, Piorunka i Czyrna w km 0+015 – 0+160, 0+190 – 0+790, 1+450 – 2+250, 2+350 – 3+500, 4+400 – 5+100, 6+400 – 8+200.

Całkowita wartość zadania: 6 215 580,46 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 4 878 100,00 zł

Zakres robót: 

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni – frezowanie,
  • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej i podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją asfaltową