Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2021 rok - Remont drogi powiatowej „Wielogłowy – Ubiad” Nr 1560 K

Remont drogi powiatowej „Wielogłowy – Ubiad” Nr 1560 K w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy w km 1+200 – 1+400 oraz 2+300 – 3+700

Remont drogi powiatowej „Wielogłowy – Ubiad” Nr 1560 K w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy w km 1+200 – 1+400 oraz 2+300 – 3+700.

Całkowita wartość zadania: 1 847 681,40 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa: 1 383 149,00 zł

Zakres robót: 

  • Rozbiórka istniejącej nawierzchni – frezowanie,
  • Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem
  • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej i podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją asfaltową