Akcja zima

--

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2023-2024

Zimowym utrzymaniem zostało objęte 484,32 km dróg powiatowych i realizowane będzie w dwóch standardach: III - 73,56 km i IV – 410,76 km. zgodnie ze standardami określonymi poniżej:

LPStandard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu w przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg).

Od stwierdzenia występowania zjawisk

Po ustaniu opadów śniegu

1

2

3

4

5

1

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami na min. 50% ich szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości. 

Do 12 godz. od ustania opadów może zalegać warstwa o grub. do 2 cm.

Nawierzchnia czarna po 12 godz. od ustania zjawisk atmosferycznych: opady śniegu, deszczu, szadź, zawieje i zamiecie śnieżne.

  • gołoledź – 2 godz.
  • błoto pośniegowe – 3 godz.
  • lodowica – 2 godz.

Dotyczy jezdni i poboczy:

  • śnieg luźny – 2 godz.
  • zaspy występują lokalnie do 2 godz.

2

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami na min. 50% ich szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości.

Nawierzchnia czarna po 24 godz. od ustania zjawisk atmosferycznych: opady śniegu, deszczu, szadź, zawieje i zamiecie śnieżne.

  • gołoledź – 3 godz.
  • błoto pośniegowe – 4 godz.
  • lodowica – 3 godz.

Dotyczy jezdni i poboczy: 

  • śnieg luźny – 2 godz.
  • zaspy – do 8 godz. (należy udrożnić przynajmniej jeden pas ruchu).

Przystąpienie do wykonania umowy każdorazowo powinno nastąpić niezwłocznie od wystąpienia zjawisk atmosferycznych opadów śniegu, deszczu, szadź, zawieje i zamiecie śnieżne. Przez niezwłoczne przystąpienie do realizacji umowy należy rozumieć podjęcie niezbędnych czynności bez zbędnej zwłoki tj. do np. 15 minut, biorąc pod uwagę okoliczności wystąpienia zjawisk atmosferycznych.

Informacje na temat warunków przejezdności dróg powiatowych udzielane będą pod numerami telefonów:

- (18) 448–40-74

- (18) 448-40-73

POZA GODZINAMI PRACY ZARZĄDU - 18 442 74 14 (telefon automatycznie przekierowuje do pracownika pełniącego dyżur). 

Tagi: Akcja zima
--

Usługę zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023-2024 świadczyć będzie 10 wykonawców. 

Szczegółowa lista dróg i firm odpowiedzialnych z ich utrzymanie wraz z danymi kontaktowymi przedstawiono w załączniku. 

Drogi na terenie Gminy Muszyna utrzymywane będą przez Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna.

Pliki do pobrania

WYKAZ WYKONAWCÓW I DRÓG 2023-2024 Rozmiar: 0.19 Mb    Typ: pdf