RFIL

Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie doświetlenia 34 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. W ramach inwestycji przy istniejący ...

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie doświetlenia 34 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

W ramach inwestycji przy istniejących przejściach zostaną zamontowane energooszczędne lampy doświetlające przejście i wykonane oznakowanie poziome i pionowe. 50% przejść zostanie wyposażonych w system monitoringu wizyjnego.

Całkowita wartość zadania: 1.020.000,00 zł

Dofinansowanie: 714.000,00 zł

Tagi: 2021-2022