RFIL

Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w km 4+830 - 5+045 wraz z budową nowego mostu drogowego na potoku bez nazwy w km ...
 1. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w km 4+830 - 5+045 wraz z budową nowego mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910”.
 2. Zakres robót obejmuje:
  1. Rozbiórkę  przepustu na  potoku  bez nazwy  w  km 4+910  drogi  powiatowej nr  1552  K Tęgoborze  – Chomranice,
  2. Budowę mostu na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z umocnieniami koryta potoku bez nazwy w obrębie mostu w km 0+280 – 0+338,
  3. Przebudowę drogi powiatowej nr 1552 K od km 4+830 do km 5+045 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 290445K w km 4+912,
  4. Budowę  kanału technologicznego  po  lewej stronie  przebudowywanego  odcinka drogi  powiatowej  nr 1552K,
  5. Przebudowę zjazdu indywidualnego w km 4+905 drogi powiatowej nr 1552 K.
 3. Wartość inwestycji: 2 047 601,34 zł
 4. Dofinansowanie: 489 999,00 zł
 5. Okres realizacji zadania: 2021-2022
Tagi: 2021-2022