Holowanie pojazdów

Informacja na temat usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego i holowania pojazdów na parkingi strzeżone w 2024 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drog ...

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Podmiotem wyznaczonym przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów i prowadzenia parkingu jest:

    PTAKNOG Spółka Cywilna Ptak Jerzy, Noga Dariusz
    33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140b
    tel. (0) 18 441 07 71
    dla następujących pojazdów:
    - rowerów i motorowerów,
    - motocykli,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,

    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
    - pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,

    - hulajnog elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego.


Zatrzymany pojazd może zostać odebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadającą dowód rejestracyjny pojazdu) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00