Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowychNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa ...

Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl telefoniczny: (48 18) 442 64 88; 442 74 14 jest jednostką budżetową samorządu powiatowego realizującą zadania ustawowe zarządu drogi wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl, telefonicznym: (48) 18 442 40 75
 3. podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą danych osobowych może być Powiat Nowosądecki lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych lub inni administratorzy realizujący obowiązki ustawowe;
 6. w przypadkach prawnie uzasadnionych może wystąpić obowiązek przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.
Komunikat o zamknięciu drogi powiatowej nr 1575K w m. Królowa Górna

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 16 - 19 kwietnia 2024 r. (wtorek-piątek) w godz. 8:00 – 16:00 prowadzone będą prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1575K Królowa Górna – Ptaszkowa - Grybów.

2024-04-12 12:00:00

Zobacz więcej
Komunikat o zamknięciu drogi powiatowej nr 1564K w m. Przydonica

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 12 oraz 15 i 16 kwietnia 2024 r. prowadzone będą prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1564K Korzenna – Jasienna – Przydonica w miejscowości Przydonica.

2024-04-11 12:00:00

Zobacz więcej
Komunikat o zamknięciu drogi powiatowej nr 1583K w m. Chełmiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) rozpoczyna się przebudowa Obwodnicy zachodniej Nowego Sącza na odcinku w km 0+033 do 1+020 – od ronda w Biczycach do skrzyżowania z ulicą Łączną.

2024-04-09 12:00:00

Zobacz więcej
Utrudnienia w ruchu w m. Olszanka i Naszacowice (od 02.04.2024 r.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od dnia 2 kwietnia br. (wtorek) od godz. 10:00 do odwołania zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w miejscowościach: Olszanka i Naszacowice

2024-03-19 20:00:00

Zobacz więcej
UWAGA! Utrudnienia w ruchu w miejscowości Łęka

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od dnia 20 marca 2024 r. (środa) zostaje wprowadzony ruch wahadłowy w miejscowości Łęka.

2024-03-19 08:00:00

Zobacz więcej