RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz z skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883K miejscowości Żegiestów, Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz z skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883K miejscowości Żegiestów, Powiat N ...

Przebudowa drogi powiatowej 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz z skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883K miejscowości Żegiestów, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 1972 505,79 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 737 893,00 zł

Okres realizacji: X 2023 - II 2024

Zakres robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem na dł. 405 mb oraz przebudowa skrzyżowania z drogą gminną z doświetleniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania.

Tagi: 2024