RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1536K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz z skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537K w miejscowości Gołkowice Górne, Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1536K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz z skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537K w miejscowości Gołkowice Górne, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt r ...

Przebudowa drogi powiatowej 1536K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz z skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537K w miejscowości Gołkowice Górne, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 710 251,54 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 161 036,00 zł

Okres realizacji: X 2023 - II 2024

Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z budową 2 doświetlonych przejść dla pieszych w km 0+355 i 0+402,50, przebudowę sieci TT,  wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni, poboczy, oznakowania poziomego i pionowego, pasów wibracyjno – akustycznych w km ok. 0+408 – 0+434, wykonanie oświetlenia ulicznego a także montaż barier u12a w km 0+353 – 0+391 oraz w km 0+353 – 0+366. 

Tagi: 2023