RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1542K Łącko - Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz z skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko, Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1542K Łącko - Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz z skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K ...

Przebudowa drogi powiatowej 1542K Łącko - Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz z skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 778 512 99 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 768 742,00 zł

Okres realizacji: X 2023 - II 2024

Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w centrum Łącka (w tym 3 bezpieczne przejścia dla pieszych) oraz budowę chodnika wraz z odwodnieniem w kierunku Naszacowic – 276 mb). 

Tagi: 2023