RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100 na odcinku II -w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice, Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100 na odcinku II -w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w ...

Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100 na odcinku II -w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 6 361 875,29 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 3 167 034,00 zł

Okres realizacji: III 2024 – IV 2025

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę drogi na odcinku 2,287 km polegającą na przebudowie jezdni, przebudowie chodników w obrębie przejść dla pieszych  przebudowie zjazdów, przebudowie odwodnienia, oraz budowie doświetlenia dla I wykonanie oznakowania poziomego I pionowego.

Tagi: 2024