RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 24 997 044,80 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 11 886 490,00 zł

Okres realizacji: 2022 - 2025

Zakres robót: w ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności 11,5 tony/oś na całym odcinku tj. 5,55 km, budowę chodników w m. Naściszowa oraz Librantowa (gm. Chełmiec), a także w Łęce (gm. Korzenna) z zatokami autobusowymi, przebudową przepustów, oświetleniem ulicznym, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz montażem urządzeń BRD.

Tagi: 2022-2025