RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka

Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa WielkaKoszt całkowity zadania: 3.094.141,73 ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka

  • Koszt całkowity zadania: 3.094.141,73 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 1. 330.055,00 zł
  • Okres realizacji: 2019/2020
Tagi: 2019-2020