RFRD 2019-2025

Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania droga powiatową nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I - w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II -  w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 157 ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I - w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II -  w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574 K (km 0+919) z droga powiatową nr 1575 K (km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Gmina Grybów

  • Całkowita wartość zadania: 3 174 953,31 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 746 224,00 zł
  • Okres realizacji 2020/2021
Tagi: 2021-2022