Przetargi, zapytania ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km 0+082 – 0+313 w m. Łącko

2024-04-05 16:54:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.34.2024.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-04-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chemiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie

2024-04-04 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2024.JK
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-04-11 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 5+988 - 6+553 w miejscowości Wawrzka

2024-04-05 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2024.WZ
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-04-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystków - etap I.

2024-03-26 14:40:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.31.2024.SC
Status
Aktywny
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-04-19 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w km 5+750 – 5+780 w m. Librantowa

2024-03-18 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.30.2024.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-22 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1514 K Muszyna (ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego) - Leluchów - granica państwa

2024-03-14 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna (ul. Szczawnicka) w km 2+200,00 do 2+428,00

2024-03-14 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.28.2024.SC
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-29 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w km 1+050 – 1+700

2024-03-11 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-26 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa w miejscowości Łyczana

2024-02-28 00:00:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-14 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna - Naszacowice w km 12+575 - 13+330

2024-02-27 11:56:15

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.24.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-03-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej