RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej 1448K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna

Remont drogi powiatowej 1448K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowości ...

Remont drogi powiatowej 1448K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna, Powiat Nowosądecki/ Gmina Łososina Dolna

  • Całkowita wartość zadania: 5.337.641,14 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.858.322,00 zł
  • Okres realizacji 2021-2022
  • Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz poboczami, odtworzenie korpusu drogowego, remont przepustów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Tagi: 2021-2022