RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II - w km od 0+894 do km 1+802 w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa, Powiat Nowosądecki

Remont drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II - w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa, Powiat Nowosąde ...

Remont drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II - w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 774 182,05 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 387 091,00 zł

Okres realizacji: III 2024 – IX 2024

Zakres robót obejmuje: wymianę podbudowy, wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni na odcinku 1,673 km oraz wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych.

Tagi: 2024