RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej Nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w km od 1+650,00 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00 do km 4+400,00 w miejscowości Gródek, powiat nowosądecki, gmina Grybów

Remont drogi powiatowej Nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w km od 1+650,00 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00 do km 4+400,00 w miejscowości Gródek, powiat nowosądecki, gmina GrybówKoszt cał ...

Remont drogi powiatowej Nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w km od 1+650,00 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00 do km 4+400,00 w miejscowości Gródek, powiat nowosądecki, gmina Grybów

  • Koszt całkowity zadania: 2.831.949,86 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 1.982.363,00 zł
  • Okres realizacji: 2019/2020
Tagi: 2019-2022