RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej Nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec

Remont drogi powiatowej Nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec ...

Remont drogi powiatowej Nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec

  • Koszt całkowity zadania: 7.562.965,85 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 5.294.071,00 zł
  • Okres realizacji: 2019/2020
Tagi: 2019-2020