RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębi ...

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik

  • Koszt całkowity zadania: 2.733.865,75 zł.
  • Dofinansowanie w ramach RFRD:  1.179 149,00 zł.
  • Okres realizacji: 2020/2021
Tagi: 2020-2021