RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice

Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, MarcinkowiceCałkowity ...

Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice

  • Całkowity koszt zadania – 4.617.775,37 zł.
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.282.454,00 zł
  • Okres realizacji 2020/2021
Tagi: 2020-2021