RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II - w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat

Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II - w km od 14+580 do km 15+105 w mie ...

Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II - w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 11 999 815,38 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 5 811 893,00 zł

Okres realizacji: 2022 - 2025

Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy wraz z poboczami na odcinku 8,875 km, remont chodnika w miejscowości Cieniawa z wykonaniem 2 doświetlonych przejść dla pieszych, montaż barier, urządzeń BRD (radaru informującego o prędkości) oraz oznakowanie poziomego i pionowego. 

 

Tagi: 2022-2025