RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem 6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do 14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna

Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem 6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do 14+500 w ...

Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem 6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do 14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza

  • Całkowita wartość zadania:  8 399 509,71 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 4.211.281,00 zł.
  • Okres realizacji 2020/2021
Tagi: 2020-2021