RFRD 2019-2025

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże - Polna-Łużna w km 1+725 do km 2+513 w miejscowości:Polna, Powiat Nowosądecki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna  w km 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt realizacji zadania: 5 714 137,66 zł Dofinansow ...

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna  w km 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 5 714 137,66 zł 

Dofinansowanie w ramach RFRD: 3 803 065,00 zł 

Okres realizacji: VIII 2023 - I 2024

Zakres robót: kompleksowa rozbudowa jezdni, budowa chodników, odwodnienia, oświetlenie uliczne, oznakowanie, przejście dla pieszych 

 

Tagi: 2023