RFIL

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi powiatowej nr 1551 K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego ...
 1. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi powiatowej nr 1551 K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego w km ok. 21+991 na potoku „Bez nazwy” oraz przebudową infrastruktury technicznej.
 2. W ramach zadania zostanie zrealizowane:
  1. Budowa obiektu tymczasowego na czas realizacji zadania,
  2. Rozbiórka istniejącego mostu,
  3. Budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami,
  4. Przebudowa skrzyżowania z ul. Jagodową oraz ul. Białą,
  5. Przebudowa istniejących zjazdów,
  6. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania,
  7. Umocnienia koryta potoku w obrębie mostu,
  8. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
  9. Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe (w tym przejście dla pieszych,
  10. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
 3. Całkowita wartość zadania: 2.087.310,00 zł.
 4. Dofinansowanie: 1.454.817,00 zł.
Tagi: 2020-2022