Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu NowosądeckiegoZadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie w ramach Progra ...
Zobacz więcej
Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i PrzysietnicaZadanie realizowane w ramach Rz ...
Zobacz więcej
Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołoweZadanie realizowane w ra ...
Zobacz więcej