Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2023 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Powiat Nowosądecki realizuje zadanie...
Zobacz więcej
Zadania zrealizowane w 2021 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej.
Zobacz więcej
Zadania zrealizowane w 2022 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej.
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej „Wielogłowy – Ubiad” Nr 1560 K w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy w km 1+200 – 1+400 oraz 2+300 – 3+700
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej „Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy)” Nr 1575 K w miejscowości Grybów w km 7+260 – 7+610, 7+740 – 7+870 oraz 9+340 – 9+660
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej „Berest – Mochnaczka Wyżna” Nr 1510 K w miejscowościach Berest, Piorunka i Czyrna w km 0+015 – 0+160, 0+190 – 0+790, 1+450 – 2+250, 2+350 – 3+500, 4+400 – 5+100, 6+400 – 8+200
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej „Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała” Nr 1518 K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610 – 3+730.
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej „Frycowa – Złotne” Nr 1526 K w miejscowości Frycowa w km 0+050 - 0+940 (w tym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w km 0+300 - 0+900)
Zobacz więcej